skip to Main Content

Toegepaste psychologie wordt door verschillende hbo-instellingen aangeboden. Elke instelling heeft zijn eigen specialisme, waarin de student zich kan specialiseren. Een specialisme is een aanbod van vakken wat past binnen een bepaald thema. Vaak krijgt de student de mogelijkheid zich in het 3e en 4e jaar te specialiseren. 

Ook hebben opleidingen elk hun onderscheidende thema’s waar je je als toekomstig student over kunt informeren, zodat je een goede keuze kan maken voor je toekomstige Hogeschool. Toegepaste psychologie wordt zowel door hogescholen als door afstandsonderwijsinstellingen aangeboden.

Aanbod scholen

Hanzehogeschool Groningen

Als opleiding vinden we het belangrijk om op verschillende gebieden samen te werken met het werkveld,  zodat studenten kunnen leren uit de praktijk en vica versa en de Toegepaste Psychologie student zo op te leiden tot een beginnend beroepsoefenaar. We hechten veel waarde aan de expertise, betrokkenheid en inzet van de professionals.

Keuzeroutes

Studenten Toegepaste Psychologie specialiseren zich in het beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag. Vanaf jaar drie kunnen de studenten steeds meer een richting geven aan de opleiding, waarbij de studenten voor een bepaalde route kunnen kiezen.

De studenten maken een keuze tussen twee afstudeerprogramma’s gericht op de competentie “beïnvloeden van gedrag” namelijk:

– Gedragsinterventies: trainen en voorlichten
– Gedragsinterventies: coachen en begeleiden

Studenten kunnen voor de onderstaande routes kiezen waarin zij zich gaan specialiseren:

 • Arbeid & Organisatie: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld
  Arbeid & Organisatie (recruiter, personeelsadviseur, bedrijfstrainer, coach, kwaliteitzorgmedewerker, implementatiemederwerker)
 • Arbeid & Gezondheid: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Arbeid & Gezondheid (verzuimconsulent, duurzaamheidsmedewerker, reïntegratieconsulent,
  loopbaancoach, voorlichter).
 • Jeugd: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Jeugd.
  (pedagogisch medewerker, gezinscoach, jeugdzorgwerker, psychodiagnostisch
  medewerker).
 • Healthy Ageing: bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Healthy Ageing
  (POH-GGZ, cognitief trainer, revalidatie, leefstijlcoach, medewerker wijkteam).
 • Duurzame samenleving: route gericht op gedragsverandering op het gebied van energie en duurzaamheid (duurzaamheidsmedewerker, adviseur op het gebied van energie en duurzaamheid, onderzoeker op het gebeid van energie en duurzaamheid.

Honoursprogramma’s

Voor wie meer uit zijn studie wil halen, biedt de opleiding een honourstalentprogramma aan vanaf het tweede studiejaar. Het programma bestaat uit het uitvoeren van zelfgekozen extra (praktijk)opdrachten die je alleen of in een groepje uitvoert en uit aanvullende vakken. Daarnaast kun je op individuele basis een programma volgen in de vorm van een honoursminor of een honoursstudentassistentschap.

Hogeschool van Amsterdam

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je middenin Amsterdam: een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je regelmatig in contact met het Amsterdamse werkveld. Je krijgt echte opdrachten van spelers in de stad en loopt er stage. Je past de ervaring die je opdoet in de praktijk steeds toe in je opleiding. Zo sta je steeds in verbinding met actuele thema’s en het leven in de stad.

Verdieping

De verdieping bestaat uit vakken of modules die aansluiten bij jouw interesse en ontwikkelwensen. Je stelt hierbij een pakket samen van 30 studiepunten.

MINOR

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar met als doel je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Je kunt kiezen voor een minor van 30 studiepunten of twee minoren van 15 studiepunten.

Je kunt een minor volgen bij Toegepaste Psychologie of bij een andere opleiding, in binnen- of buitenland. Minoren bij Toegepaste Psychologie zijn bijvoorbeeld:

 • Psychologie van de Grote Stad
 • Positive Psychology
 • Sportpsychologie
 • Van Brein tot Gedrag
 • Minor Gezonde Leefstijl en Leefomgeving

Voor sommige minoren gelden instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie bij minoren op de HvA.

Internationaal

De opleiding Toegepaste Psychologie stimuleert je om een deel van je opleiding in het buitenland te studeren. Als je bezig bent met mensen en gedrag, ben je je bewust van de invloed van je leefomgeving en alle aspecten van diversiteit. Af en toe buiten je vertrouwde omgeving treden biedt zelfinzicht en groei.

Stage of minor in het buitenland

Studenten lopen onder andere stage in Tjechië, Indonesië, België, Zuid-Afrika en Thailand. Zo ontwikkelde een student Toegepaste Psychologie een training sociale vaardigheden op een basisschool in Indonesië.

Je kunt ook je minor (een studieprogramma van een half jaar) in het buitenland volgen, bijvoorbeeld in Antwerpen of in Lissabon.

Honoursonderwijs

Is er een onderwerp dat je interessant vindt? Verbreed of verdiep je kennis door het volgen van een Honours (Talent) Module. Je ontmoet studenten van andere opleidingen, je werkt samen en komt tot nieuwe inzichten. Kies uit het ruime aanbod van modules zoals Filosofie van de Liefde, Media en Publieksbeïnvloeding of een studiereis New York.

In het eerste jaar van de opleiding kun je kiezen uit verschillende Honours Talent Modules van 3 of meer studiepunten. Vanaf het tweede tot en met het vierde jaar van je opleiding kan je deelnemen aan de Honours Modules: intensieve modules van 5 studiepunten of meer. Rond je een module succesvol af, dan komt het resultaat ook op je diploma. Behaal je minimaal 15 punten dan krijg je ook een Honours-aantekening op je diploma.

Meer weten over het honoursprogramma? Neem dan contact op via honours-fmr@hva.nl.

Academische route

Ben je ambitieus en word je graag uitgedaagd? Wil je na het behalen van je diploma toelaatbaar zijn tot een van de geselecteerde mastertracks binnen de masteropleiding Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)? Dan past een hbo-opleiding met academische route van de HvA en UvA bij jou.

Voor wie?

Je kunt deelnemen aan de academische route als je:

 • goed zelfstandig werkt;
 • graag uitgedaagd wordt om te presteren;
 • het selectietraject in jaar 2 succesvol doorloopt.

Om toegelaten te worden tot een van de geselecteerde mastertracks bij de UvA dien je bovendien je studie binnen de gestelde tijd afgerond te hebben.

Programma

De academische route verbindt de kennis en vaardigheden die je opdoet bij Toegepaste Psychologie en de wetenschappelijke kennis en vaardigheden die aansluiten bij onderwijs en onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
Dit tweejarig programma volg je in jaar 3 en 4 naast je lesprogramma van Toegepaste Psychologie. In jaar 3 ligt de nadruk op statistiek en methodenleer, academisch schrijven en wetenschappelijk redeneren. In jaar 4 kies je een inhoudelijke specialisatie die je voorbereidt op een master.

Fontys Hogeschool

Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Onze opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving. Ons onderwijs en onderzoek sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Met onze (toekomstige) professionals en partners vormen we een groot kennisnetwerk, waarin we samen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan innovaties in hun werkveld. Een learning community, waar je je kunt blijven ontwikkelen. Een leven lang.

Waarom Toegepaste Psychologie bij Fontys?

 • Een open leeromgeving waar je leert van en mét elkaar
 • Goede mix tussen theorie en praktijk
 • Vanaf het tweede jaar krijg je de keuze om voor bedrijven en organisaties aan de slag te gaan

Het derde jaar staat in het teken van je minor en je stage. Je kunt er zelf voor kiezen of je eerst een minor doet of dat je liever eerst stage gaat lopen.

Stage
Je kunt een stage kiezen in binnen- of buitenland die twintig weken duurt. Je draait dan mee in een organisatie en krijgt een goed beeld van de praktijk. Je bepaalt zelf in welk werkveld je stage wil lopen. Je kunt ervoor bijvoorbeeld kiezen om je te richten op leerlingen die het op school moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met leren, studiehouding of assertiviteit. Of je ontwikkelt een campagne over bijvoorbeeld pestgedrag, autisme of gezond eten.

Minor
In het derde jaar kies je een extra vakkenpakket wat aansluit op jouw specifieke interesses over een onderwerp of vakgebied waar jij je meer in wilt verdiepen of specialiseren (minor). Kijk eens op fontys.nl/minor wat Fontys aanbiedt aan minoren. Een minor volg je in het binnen- of buitenland.

Tijdens het derde jaar kun je deelnemen aan het doorstroomprogramma van Tilburg University. Studenten die aan de selectiecriteria voldoen kunnen, in plaats van een minor, kiezen voor het keuzeprogramma Academische Oriëntatie (waarbij je vakken volgt bij Fontys en Tilburg University). Direct na het behalen van je getuigschrift Toegepaste Psychologie kun je instromen in een master klinische of sociale psychologie bij Tilburg University.

Hogeschool Leiden

Al eeuwenlang is Leiden een bastion van hoogstaand onderwijs, een kennisstad met een internationale reputatie. En hoewel Hogeschool Leiden (opgericht in 1986) nog een relatief jonge onderwijsinstelling is, doen wij er alles aan om aan deze traditie bij te dragen. Niet voor niets ligt onze campus in het hart van het Leiden Bio Science Park, het beroemde Leidse kenniscluster op het gebied van Life Sciences.

Minor

Het derde jaar van de opleiding is een profieljaar: je loopt een half jaar stage en volgt een minor (samenhangend pakket van vakken binnen een thema) passend bij je afstudeerrichting:

 • minor Talentmanagement – afstudeerrichting Arbeid en Organisatie
 • minor sociale innovatie – afstudeerrichting Sociale Innovatie
 • minor werken in het jeugdveiligheidsdomein – afstudeerrichting Sociale Veiligheid
 • minor Levensloop – afstudeerrichting Levensloop

Toegepaste Psychologie in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan waarin je samenwerkt met studenten van andere opleidingen aan allerlei verschillende vraagstukken. De opleiding Toegepaste Psychologie heeft ook een actieve studievereniging: MensSana. Deze vereniging organiseert onder andere interessante lezingen, workshops (bijvoorbeeld: ‘Hoe overleef ik het hbo’), symposia, trainingen, borrels, studiefeesten en andere activiteiten. Of je wordt lid van een studentenvereniging. Meer hierover lees je op de pagina Studeren in Leiden. Ook kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van de opleidingscommissie of de Studentenraad. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen.

Back To Top