skip to Main Content

Wat is Toegepaste Psychologie?

De toegepast psycholoog is een expert in gedragsverandering en optimalisatie van een (mentale) gezonde werkomgeving. De TP’er is opgeleid om menselijk gedrag te observeren, interpreteren, te verklaren en te beïnvloeden. Dit wordt gedaan door middel van coaching, training, onderzoek en wetenschap. Problemen worden daardoor opgelost of preventief voorkomen. In deze dynamische omgeving en snel veranderende wereld, waarbij vele veranderingen worden doorgevoerd kan de TP’er ingezet worden in verschillende (werk)settingen.

De TP’er kan hierdoor hulp bieden binnen een breed scala van conflictsituaties en vraagstukken en komt met oplossingen of preventies ter bevordering van de psychische gezondheid.

TP-2
TP-3
De TP’er kan als ambulant begeleider werken in de jeugdzorg, waarbij bijvoorbeeld kinderen met een beperking worden geholpen succesvol een studie te kunnen afronden of worden geholpen met het oplossen van problemen thuis.
Ook kan gedacht worden aan het oplossen van HR-vraagstukken zoals bijvoorbeeld burn-outs voorkomen en oplossen, waardoor stresskosten worden ingeperkt en gezondheid wordt bevorderd.
Op het gebied van optimalisatie en ontwikkeling van processen tussen mens en technologie kan de TP’er ingezet worden. Bijvoorbeeld om technologische veranderingen op een gebruiksvriendelijke manier te implementeren in zowel zorg als organisatie.
Daarnaast kan er ook gedacht worden aan andere gebieden van zorg van mildere psychische stoornissen, zoals verslavingen, stressklachten, paniekklachten, mildere depressie, stemmingsklachten of dagelijkse belemmeringen.

Meer weten over Toegepaste Psychologie:

TP-4-bijgesneden
Beroepsprofiel van de toegepast psycholoog

In 2013 heeft het NBTP een beroepsprofiel opgesteld voor het beroep Toegepaste Psychologie. Kenmerkend voor het beroep is dat de toegepast psycholoog bij het werk uitgaat van psychologische principes en theorieën om problemen op verschillende gebieden op te lossen. Voorbeelden van deze gebieden zijn gezondheid, organisaties en arbeidsomgevingen, onderwijs, productontwikkeling en sport.

Bij de NBTP tref je zowel professionals die op hbo-niveau zijn opgeleid in de Toegepaste Psychologie als universitair opgeleide psychologen die vooral toegepast werken. De hbo-opgeleide toegepast psycholoog heeft als kerncompetenties: onderzoeken, beoordelen en beïnvloeden van gedrag van mensen. Bij de hbo-opgeleide toegepast psycholoog is in vergelijking met wo-psychologen meer aandacht besteed aan de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn. Toegepast psychologen zijn inzetbaar in uiteenlopende beroepen en functies binnen verschillende sectoren.

Lees hier een opiniestuk van Trouw

Competenties

De TP’er werkt samen met sociaal werkers, HRM-professionals, onderwijsdeskundigen, overheidsinstellingen, GGZ-medewerkers of beleidsmedewerkers waarbij de (mentale) gezondheid van de mens centraal staat. De meerwaarde van de TP’er kenmerkt zich door grote kennis en vaardigheden op het gebied van menselijk gedrag en de psychologie. De TP’er heeft kennis over hoe gedrag tot stand komt en hoe dit veranderd kan worden. Ook aan dat veranderproces kan de TP’er een bijdrage leveren.  

Iedere TP’er heeft overkoepelende psychologische vaardigheden opgedaan. Daarnaast is er tijdens de opleiding de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde specialisatie. De algemene competenties voor al deze specialisaties komen overeen en worden hieronder genoemd.

Algemene competenties

De algemene competenties van een toegepast psycholoog zijn:

 • Beïnvloeden van gedrag;
 • Beoordelen van gedrag;
 • Praktijkgericht onderzoeken;
 • Professioneel werken.

Specifieke competenties

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende specialisaties:

 • Arbeid & Organisatie;
 • Gezondheid;
 • Jeugd;
 • Neuropsychologie;
 • Veiligheid en Maatschappij;
 • Assessment: het meten van geschiktheid van bijvoorbeeld sollicitanten;
 • Coaching: het coachen van mensen met mentale problemen;
 • Training: het geven van trainingen, bijvoorbeeld omtrent effectief communiceren;
 • Adviseren: het adviseren bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld beroepskeuzes.
header meeting

TP’ers zijn in diverse werkvelden terug te vinden, maar zullen zich in de meeste gevallen richten op het beoordelen, onderzoeken en beïnvloeden van menselijk gedrag.

Werkvelden

 • Mens en arbeid: human recourses (HR), arbeid en organisatie (A&O), beroepskeuze, personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, re-integratie;
 • Mens en gezondheid: klinische psychologie, coaching, begeleiding;
 • Onderwijs en ontwikkeling: onderwijsbegeleiding, studiebegeleiding, beroepskeuze, begeleiding van kinderen, ontwerpen en uitvoeren van trainingen;
 • Mens en techniek: gebruiksvriendelijkheid, userinterface;
 • Welzijn en gezondheid: lifestyle-coaching, begeleiding voor ouderen, leefbaarheid, duurzaamheid, ontwerpen en uitvoeren van trainingen.
Back To Top